Usluge

Prevođenje svih europskih jezika sa ili bez ovjere sudskog tumača.

Prevođenje osobnih dokumenata i isprava

… osobnih iskaznica, rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige umrlih, domovnice, putovnice, vjenčanog lista, smrtnog lista, prijepisa ocjena, diploma i svjedodžbi, putnih isprava, potvrda o prebivalištu, potvrda o nekažnjavanju, sudskih presuda, životopisa, preporuka, prometnih dozvola, knjižica vozila, punomoći, poreznih potvrda, potvrda iz banke itd.

Prevođenje poslovne dokumentacije

… bilance, račun dobiti i gubitka, sve vrste Ugovora, zapisnika, godišnjih izvješća, knjigovodstvene i računovodstvene dokumentacije, poslovnih planova, revizorskih izvješća, marketinških i investicijskih planova itd.

Prevođenje ostalih stručnih i tehničkih tekstova

… prevođenje svih vrsta tekstova i publikacija iz medicine, elektrotehnike, strojarstva, građevine, filozofije, prava, financija i ekonomije itd.