Izjava o zaštiti osobnih podataka

na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka/ General Data Protection Regulation-GDPR)

Ova se izjava o zaštiti privatnosti odnosi na prikupljanje i obradu podataka u procesu prevođenja osobne i poslovne dokumentacije koja može sadržavati osjetljive osobne podatke kao što su ime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj, fotografija, OIB, genetski podaci, podaci o obrazovanju i stručnoj spremi, podaci o plaći, podaci o kreditnom zaduženju, podaci o računima u banci, podaci o zdravlju, seksualnoj orijentaciji i mnogi drugi podaci koji se odnose na pojedinca*.

Ovom izjavom obrt LINGO, poslovne i prevoditeljske usluge, vl. Ivan Buzdovačić, Ninska 18 A, 103,60 Sesvete, OIB: 54462095757, obvezuje se da ću sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća i članku 18. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka koje vodi obrt te da će se osobni podaci koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu. Ovime potvrđujemo i da smo upoznati da bilo kakvo neovlašteno raspolaganje osobnim podacima predstavlja povredu radne obveze.

Ovime se također obvezujemo da osobne podatke nećemo dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama osim onima s kojima imamo sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji i koji u tom slučaju postaju izvršitelji obrade (knjigovodstveni servis, sudski tumači i prevoditelji te ostali suradnici koji sudjeluju u procesu prevođenja dokumentacije) te da ćemo povjerljivost osobnih podataka čuvati i nakon izvršenja odn. u procesu arhiviranja u svrhu potencijalnoga izdavanja dodatnih primjeraka ovjerenih/neovjerenih prijevoda. Ovime izjavljujemo i da su svi podaci u elektroničkom obliku pohranjeni su na našim medijima za pohranu koji su zaštićeni od fizičkog i programskog pristupa najsuvremenijim programskim rješenjima koja sprječavaju pristup trećih neovlaštenih osoba.

Ovom Izjavom potvrđujemo da imate pravo na pristup podacima koji se odnose na vas i pravo na ispravljanje istih. Svoje podatke za kontakt možete ažurirati u svakom trenutku putem „Zahtjeva za ažuriranje” koji u svakom trenutku možete zatražiti. Potrebno ažuriranje izvršiti će se u roku od 15 radnih dana od podnošenja zahtjeva.

Osobni podaci i dokumentacija koju ste dostavili na prijevod i već prevedena dokumentacija čuva se dok ne zatražite brisanje svojih podataka i cjelokupne dokumentacije. To možete učiniti u svakom trenutku putem „Zahtjeva za brisanje podataka” koji u svakom trenutku možete zatražiti. Potrebno brisanje svih podataka izvršiti će se u roku od 15 radnih dana od podnošenja zahtjeva.

Za primjedbe, pitanja ili pritužbe u pogledu prikupljanja i upotrebe osobnih podataka možete se u svakom trenutku obratiti osobi zaduženoj za obradu podataka.

Osoba zadužena za obradu podataka:
Ivan Buzdovačić
Ninska 18 A
10360 Sesvete
Tel. 098/2007-984
e-pošta: info@prevoditelj.hr