Najnovije objave

e-pošta ili e-adresa

Izraz elektronička adresa skraćeno se piše e-adresa. Izraz elektronička pošta skraćeno se piše e-pošta (označava način prenošenja poruke računalnim sustavom). Umjesto izraza adresa e-pošte bolje je pisati samo elektronička adresa …

30. rujna međunarodni dan prevoditelja

Svake godine, na blagdan Sv. Jeronima, odaje se priznanje radu prevoditelja i tumača koji je razbijajući jezične barijere pokušavaju učiniti svijet malo manjim mjestom. Svetac zaštitnik prevoditelja je sv. Jeronim, …