Prijevod rodnog lista

U mnogim zemljama za većinu zakonskih svrha potreban je izvod iz matice rođenih odn. točna kopija izvornog zapisa o rođenju. Međutim, svaki rodni list ili certifikat treba biti preveden jasno, točno i bez pogrešaka.

Odgovori