e-pošta ili e-adresa

Izraz elektronička adresa skraćeno se piše e-adresa. Izraz elektronička pošta skraćeno se piše e-pošta (označava način prenošenja poruke računalnim sustavom). Umjesto izraza adresa e-pošte bolje je pisati samo elektronička adresa ili e-adresa.